You are here:  / Pozostałe / Sprawdzian

Sprawdzian

Sprawdziany podzielone w kategoriach na portalu Sprawdziany.net
Sprawdziany rozdzielone w kategoriach w serwisie Sprawdziany.net pozwalają prędko obeznać się w tym, co umieszczone jest na portalu. Do podkategorii takich zaliczają się: Tajemnice Przyrody, Planeta Nowa, Puls Życia, Wczoraj i Dziś, Nowe Słowa na Start, Chemia Nowej Ery, Spotkanie z Fizyką, Dziś i Jutro. Wybrane sprawdziany są zaktualizowane na aktualny rok szkolny, zgodnie z bieżącą reformą nauczania. Wystarczy dobrać sprawdzian z dyscypliny z jakiej ktoś się uczy. Oglądając później odpowiedzi do sprawdzianów można utrwalić wiedzę i mieć lepsze wyniki. Duża baza sprawdzianów wspiera uczniów w tym, by poszerzali wiedzę i mieli lepsze oceny. I z tego względu uczniowie chętniej niż w przeszłości nauczeni są do nauczania online. Portal jest traktowany jako potrzebny, zarówno przez uczniów, jak i przez opiekunów, jakim zależy na tym, żeby ich dzieci miały dobre wyniki. Dobrze będzie więc doceniać, że pojawia się na nim coraz więcej sprawdzianów.

Artykuły: