You are here:  / Pozostałe / Przewodnik turystyczny

Przewodnik turystyczny

Przewodnik turystyczny ma wiele zadań, które musi wypełniać sumiennie, z poświeceniem, a przede wszystkim zadbać o wędrowców oraz opiekować się nimi, podczas zwiedzania tras. Zawód jakim jest przewodnik, podzielić można na parę podgrup, jakimi między innymi są: pilot górski, jaki określony jest dla miarodajnych obszarów górskich, pilot miejski, dla pojedynczych miast, oraz przewodnik terenowy, jaki absorbuje się oprowadzaniem podróżników po danych województwach, lub ewentualnie również wytyczonych regionach geograficznych – uprzejmie zapraszamy na Przewodnik miejski. Do ostatecznych zadań przewodników turystycznych wolno w związku z tym zakwalifikować przede wszystkim profesjonalne udzielenie informacji o kraju, miejscach które odwiedzają turyści, obszarach, a także o obiektach turystycznych, jakie napotykają oni na swej drodze. Dodatkowym jego obowiązkiem jest fakt, nauki poszanowania przyrody, i przekazanie wiadomości w zakresie mijanego krajobrazu, rzeźby geologicznej lub ewentualnie również cech jakie on ma i jego historii. Ogromnie ważne jest także to by umiał on udzielić pomocy grupie turystów jaka z nim podąża.

Artykuły: