You are here:  / Pozostałe / Mediacje rozwodowe

Mediacje rozwodowe

Sprawy powzięte na mediacjach rodzinnych przeprowadzanych w Concordii
Ustalenia podejmowane na mediacjach rodzinnych przeprowadzanych w Concordii zwykle zawierają: rozdział majątku, podział opieki nad dziećmi, kwestie alimentacyjne. Celem mediatora przeprowadzającego mediacje rozwodowe jest koncentracja na konkretnych problemach i doprowadzenie do dobrowolnie wypracowanego porozumienia, jakie będzie zaprezentowane sądowi. Osoby, które są przed rozwodem albo separacją muszą w takim razie skorzystać z pomocy doświadczonego mediatora, a sporo mogą na tym uzyskać. Usługi mediacyjne przeznaczone są dla tych osób jakie dotknięte są rozpadem rodziny. Poza parami i małżeństwami z mediacji mogą skorzystać pozostali członkowie rodziny. Ponadto, podczas mediacji można skorzystać z pomocy innych specjalistów, jakimi są pełnomocnicy. Mediacje mają na celu wzajemną wymianę stanowisk, zmartwień, potrzeb, czy innych kwestii jakie stanowią podłoże konfliktu. Są coraz częściej wybierane.

Artykuły: